Adam Kowol's papers, compositions and presentations

 

2017

 

Conditional formatting of lists in SharePoint 2013 using client-side scripts

 

2007–2008

 

United Kingdom: communication, negotiations and cultural background - essay & presentation

 

The theory of cognitive dissonance

 

Some thoughts on the IKEA case study

 

A fictitious memo about the Tylenol crisis

 

1997–2002

 

in English in Polish
composition #1 Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
[EU policy towards small and medium-sized enterprises]
leaflet Wariant szwedzki "ekonomii dobrobytu"
[The Swedish welfare state model]
letter #1 Integracja Polski z Unią Europejską
[Poland's integration with the European Union]
letter #2 Ekonometryczna analiza odpływów z bezrobocia w oparciu o koncepcję funkcji dopasowań
[Outflows from unemployment: an econometric analysis based on the concept of the matching function]
review Ekonometryczna prognoza odpływów z bezrobocia w oparciu o koncepcję funkcji dopasowań
[Outflows from unemployment: an econometric forecast based on the concept of the matching function]
composition #2 Historia polskich giełd pieniężnych
[The history of Polish stock exchanges]
Miron Białoszewski
[An essay about a Polish poet]
Samochód XXI wieku ;-)
[A 21st-century car]

 

home